Eğitim ve araştırma alanındaki performansının yanı sıra kültür ve sanata verdiği değerle küresel ölçekte bir eğitim kurumu olan ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, kültürel bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve kültür sanat anlamında Türkiye ve dünya üniversiteleri arasında zirveye çıkmak için çeşitli faaliyet ve aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemize bağlı Edebiyat Fakültesi, öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip akademisyenleri ile ürettiği bilgi ve hizmeti toplumun yararına sunmayı öz görev olarak benimseyen bir vizyona sahiptir. Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan ve hizmet vermeye başlayan Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü, dil beceriyle alanında uzman edebiyat bilgisiyle yazarlığı güçlü akademisyenlerle çalışmaktadır.

Koordinatörlüğümüz Bünyesinde Sunulan Hizmetler

Üniversitemiz akademik personeli veya üniversite dışından yapılacak bireysel ve kurumsal taleplere yöneliktir.  Koordinatörlüğümüzün sunduğu çeviri, aktarma ve redaksiyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, makale, proje vb. dökümanların word formatındaki tam metnini Çeviri-Aktarma-Redaksiyon talep formu ile birlikte koordinatörlüğümüze elden ya da web sayfası üzerinden ileterek başvuru yapabilirler. Gerekli olan durumlarda başvuru talebinde bulunan kişi ya da kurumlarla yüz yüze görüşme yapılabilmektedir.