Sınırların ortadan kalktığı küreselleşen dünyada diller arası hakimiyeti güçlü, alan uzmanlığına sahip kadrosuyla Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde oluşturulan Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü, bir dilden başka bir dile çeviri, bir alfabeden başka bir alfabeye aktarma ve Türkçe veya başka bir dilde yazılmış metinleri redakte ederek son okuma hizmetleriyle kültürlerarası iletişime destek vermektedir.

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAS

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlük Yürütme Kurulu

  1. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Başkan)
  2. Dr. Ahmet SARI
  3. Dr. Nevzat Hafis YANIK
  4. Dr. Muharrem DAŞDEMİR
  5. Dr. Mukadder ERKAN
  6. Dr. Nimet YILDIRIM
  7. Dr. Sedat ADIGÜZEL
  8. Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAS
  9. Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK