Redaksiyon Türkçe ya da başka bir dilde yazılmış bir metin üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesidir. Redaksiyon, akademik çalışmalar, dergi, kitap, çeviriler, kişisel sunumlar, proje çalışmaları, makaleler başta olmak üzere bütün yazılı kaynaklara uygulanabilir. Son okuma ya da proofreading olarak da tanımlanan redaksiyon hizmetinde, yazımı tamamlanmış ya da daha önce çevirisi yapılmış/yaptırılmış metinlerin dilbilgisi, imla, anlatım bozukluğu ve terminoloji kontrolü sağlanarak var olan hataların ortadan kaldırması amaçlanır. Uzmanlık gerektiren alan çevirilerinde redaksiyon ayrıca önemlidir. Çevirinin hem kaynak hem de hedef dile uygunluğu denetlenerek gerçekleştirilen bir redaksiyonda karşılaştırmalı bir çalışma içeriği gerekir. Redaksiyon hizmeti kontrol listesi,  dilbilgisi, imla, ifade ve anlam, terminoloji tutarlılığı ve anlam bütünlüğü şeklinde bir son okumayı içerir.

Redaksiyon Talep Formu

Redaksiyon Talep Formuna erişim için tıklayınız.

Ücretlendirme

Çeviri hizmetimizde özet 80TL., geniş özet 130 TL.’dir. Standart belgeler (diploma, pasaport, öğrenci belgeleri, kimlik, evlilik cüzdanı) için belirlenen taban fiyatımız 80 TL. olup, çeviri fiyatlarımız ilgili dile, işin niteliğine ve yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte dökümanlar kelime başı 50 kuruş olarak ücretlendirilmektedir. Aktarma ve redaksiyon hizmetinde belgeler incelendikten sonra dil, nitelik ve yazı yoğunluğuna göre ücretlendirme yapılabilmektedir.

Banka Hesap Numaramız

Ziraat Bankası Erzurum Şubesi   IBAN TR86 0001 0001 1284 2614 8150 01